رومینا عسل منرومینا عسل من، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 3 روز سن داره

دخمل دوست داشتنی مامان و بابا

 

 

من به خاطر یک لحظه لبخند تو همه کار میکنم...

 

آنقدر که حتّی تصورش را هم نکنی...

 

 

من یک بوسه از لبهای کوچک تو را...

 

با جهان عوض نمیکنم...

29 ماهگی رومینا گلی مباااااارک

 برای ت آرزو دارم که نور نازک قلب ت ٬ به تاریکی نیامیزد. که چشمان ت ٬به زیبایی ببیند زندگی ها را. چو باران٬آبی و زیبا بباری٬شادمانه روی گرد غم به دور از دل گرفتن ها. برای ت آرزو دارم به تنهایی نیالاید خدا٬ این قلب پاک ت را و همواره به دستان ت بیاویزد چراغ راه خوشبختی بدانی آنچه را اینک نمیدانی. برای ت آرزو دارم سعادت را٬طراوت را٬ بهشت و بهترین بهترین ها را. عزیز روز های من خدا را می دهم سو گند که در قلبم برای تو خدارا آرزو دارم           ماهگیت مبارک دردانه من       ...
30 بهمن 1392